Privacybeleid

Privacy Beleid Faktory BV
Taschenboeken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Wij achten het bovendien van belang om u op de hoogte te stellen van onze diensten en de verwerking van uw (persoons-)gegevens.

Welke informatie slaan wij tijdelijk op?

 1. Voor- en achternaam / Bedrijsnaam
 2. Adres en woonplaats
 3. Telefoonnummer
 4. Betaalgegevens
 5. IP-adres
 6. E-mailadres

Via e-mail bevestigen wij uw bestelling en sturen een factuur van de producten die u bij ons koopt. We mailen u onze reactie wanneer u ons vragen stelt over uw bestelling of vragen heeft over onze producten. Wij sturen u geen nieuwsbrieven met aanbiedingen of ander reclame materiaal.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer bewaard als strikt noodzakelijk. ze worden alleen gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft gegeven. Bestellen en leveren van online producten via onze webshop.

Waar heeft u recht op?

 1. Recht van informatie en toegang
 2. Recht op rectificatie
 3. Recht van overdraagbaarheid
 4. Recht om bezwaar te maken
 5. Recht op uitwissen
 6. Recht op restrictie van de verwerking

Veilige betaal en winkelomgeving:
Wij maken gebruik van een veilige betaal en winkelomgeving, deze veilige SSL-omgeving is te herkennen aan het ” groene slotje” in je browser. Verder zij wij in het bezit van het Veiligheidscertificaat. Betalingen sturen wij via beveiligde SSL verbinding door naar MultiSafePay Paymentprovider.

Persoonlijke gegevens: 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Indien besloten wordt wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid, kunt u deze wijzigingen altijd terug vinden op deze pagina. Wettelijk is vastgelegd dat u recht hebt op inzage van de door registratie vastgelegde persoonlijke gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de onze klantenservice. 

Cookies: 
Onze webshop maakt gebruik van Cookies. Als u helemaal geen cookies of alleen bepaalde cookies wilt toestaan, kunt u dat doen via uw browserinstellingen. U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken en om reeds geplaatste cookies te verwijderen. Denkt u er wel aan dat, wanneer u bepaalde soorten cookies uitschakelt, u mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteit op onze websites of geen toegang heeft tot bepaalde content of functionaliteit.


Hoe beschermen wij onze klanten?
Uw bestelling wordt verwerkt door MultiSafePay Payment Provider, dit wil zeggen dat uw data wordt versleuteld voor verzending en verwerking zodat privacy en beveiliging optimaal worden gewaarborgd. De door uw beschikbare gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor u en Taschenboeken.nl. Daarbij worden de veiligheidsprocedures zoals deze door de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd strikt in acht genomen.

Heeft u vragen of wilt u inzicht in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

Faktory BV
Waterloostraat 148
5935 CJ Steyl
E-mail: klantenservice@faktory.nl